Parafia św Urbana

Hecznarowice

Get Adobe Flash player


Kancelaria parafialna czynna :


Poniedziałek  -  8:00 - 9:00

Czwartek        -  8:00 - 9:00

Piątek              - 19:00 - 20:00

Sprawy związane z załatwianiem pogrzebu także poza godzinami urzędowania kancelarii.


 - SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele Katolickim Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.


Potrzebne dokumenty:


- Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)

- Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)

- Dowód osobisty

- Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej

- Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania

- Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach  w

  Katolickiej Poradni Rodzinnej - trzy rozmowy                 

- Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)

- Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przed ślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)

- Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny  pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej  zawarto związek cywilny


 - SAKRAMENT CHRZTU

Chrztu Świętego udzielamy w drugą niedziele miesiąca na Mszy świętej o godzinie 11.30. W razie konieczności, w wyjątkowych sytuacjach, także w innym terminie, który trzeba uzgodnić z duszpasterzem.

Zapisy dziecka do chrztu dokonujemy w kancelarii parafialnej, najlepiej w tygodniu poprzedzającym niedzielę chrztu, przedstawiając następujące dokumenty:

 -Odpis aktu urodzenia dziecka z USC

- Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka

- Zaświadczenie dla chrzestnych

 Chrzestny

Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.

Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

Przygotowanie do chrztu odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztu po Mszy Św. wieczornej, w salce katechetycznej.


POGRZEB

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, kiedy jest tego świadomy. W nagłych wypadkach wzywamy kapłana zaraz. Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem potrzebne są dokumenty:

Karta zgonu od lekarza

Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Namaszczenia Chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej. O spowiedzi pamiętamy wcześniej, a nie w czasie pogrzebu.